LeaNCe

Porozumienie bez przemocy i efektywność w zarządzaniu

Lean + NVC = efektywna organizacja bez nominowanych kierowników

LeaNCe logo

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o projekcie zapisz się do grupy Leance@googlegroups.com

Aby dołączyć zaloguj się wcześniej w google

Formularz „Chcę być LeaNCe” – formularz zgłoszeniowy osoby chętnej do przystąpienia do turkusowej organizacji.
Zasady obowiązujące każdą Leance znajdziesz w statucie.