Konsultacje ze specjalistami

ścisła współpraca w formie konsultacji z wykwalifikowaną kadrą specjalistów

Umów się na konsultacje ze specjalistami

Nasza placówka oferuje wsparcie rodziców w formie konsultacji z wykwalifikowaną kadrą specjalistów ściśle współpracujących zarówno z dzieckiem, jak i rodzicami oraz systematycznie poddawanych superwizji. W jego skład wchodzą następujące osoby:

  • mgr Karolina Końska – psycholog, specjalista w dziedzinie spektrum autystycznego; pełni funkcję superwizora i terapeuty indywidualnego
  • mgr Katarzyna Wnęk-Joniec – psycholog, terapeuta
  • mgr Agnieszka Kontek – psycholog, pełni funkcję terapeuty indywidualnego i prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w grupach
  • mgr Kinga Lasek – logopeda; pełni funkcję terapeuty indywidualnego
  • mgr Anna Jakubczyk – rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej; pełni funkcję terapeuty indywidualnego
  • mgr Barbara Miłkowska – logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej (II° SI)
  • mgr Barbara Kłaput – oligofrenopedagog

Polecamy poradnie

  • Cresco – Poradnia Rozwoju Dziecka i Rodziny oferuje pomoc we wczesnym wykrywaniu trudności, ich szczegółowej diagnozie oraz wdrożeniu odpowiedniego programu pomocy dziecku i rodzicom, gdyż istotnym elementem pracy specjalistów CRESCO jest także psychoedukacja rodziców i rozwijanie ich kompetencji wychowawczych. Psychologowie prowadzą obserwacje i badania przesiewowe dzieci oraz wspierają nauczycieli w procesie wychowania i edukacji.
  • Effatha – Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem  świadczący szeroki zakres wsparcia osobom ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinom i otoczeniu. Zapewniają kompleksową diagnozę i opiekę dzieciom i młodzieży z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia procesu integracji tych dzieci w czasie pobytu w grupie oraz do jednoczesnego wspierania ich rozwoju dzięki prowadzeniu zajęć indywidualnych w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, zajęć pedagogicznych i psychologicznych. Procesy te przebiegają równolegle i uzupełniają się.
Zajęcia indywidualne bazują na realnych doświadczeniach w grupie i dostarczają dzieciom wzorców aktywności społecznej. Jest to dla nich również czas na pomoc w zrozumieniu sytuacji, które obserwują i w których uczestniczą. Natomiast w czasie pobytu w grupie powstaje możliwość praktycznego doświadczenia i testowania nauczonych wzorców.

Z naszej perspektywy jest to korzystne dla obu stron integracji – dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają możliwość modelowania właściwych zachowań i nabywania wzorców interakcji społecznej, a dzieci neurotypowe uczą się otwartości, pomagania, doświadczają różnorodności postaw i zachowań. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wiemy, że w procesie integracji równie istotne, co praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jest przygotowanie do niego całej grupy. W związku z tym w porozumieniu z psychologiem przedszkolnym oraz superwizorem prowadzone są działania ukierunkowane na grupę, w której przebywa dziecko (w ramach codziennej pracy, zajęć psychoedukacyjnych, realizacji programu wychowawczego przedszkola).

Umożliwiamy organizację i wspomagamy terapię dzieci przede wszystkim z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oddziaływania te przebiegają dwutorowo – dotyczą zarówno dzieci, jak i rodziców. Przedszkole jest ważnym etapem w rozwoju każdego dziecka. Wszechstronne wspieranie rozwoju oraz integracja społeczna ogrywają istotną rolę, dlatego też w przedszkolu funkcjonują grupy ogólnodostępne, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdej z tych grup pracuje nauczyciel – oligofrenopedagog, odpowiedzialny za przebieg procesu kształcenia, wychowania i opieki.

„Małe dziecko, by dobrze się rozwijało i wzrastało w poczuciu  bezpieczeństwa,
potrzebuje wsparcia i opieki ze  strony dorosłych.
Potrzebuje  naszej  mądrości, by móc rozwinąć skrzydła.
Niestety, często nikt nie uczył nas, jak być dobrymi  rodzicami…
Jak radzić sobie z lękami małego człowieka,
jak  prawidłowo reagować  na jego burzliwe emocje,
jak odnaleźć siebie jako umiejętnego,  mądrego opiekuna…”

Nie przydeptuj małych skrzydeł
Katarzyna Wnęk-Joniec

„Błędy…Wszyscy je popełniamy.
Z niewiedzy. Z zaniedbania.  Ze zmęczenia.
Popełniamy je, a one, niewyjaśnione, zostają gdzieś na dnie małego serca.
Chcemy ich uniknąć, chcemy dla dziecka jak najlepiej,
ale nawet ich nie dostrzegamy.
Nie zdając sobie z tego sprawy, powielamy je i utrwalamy,
a one, niezauważone, wrastają korzeniami…

Nie przydeptuj małych skrzydeł
Katarzyna Wnęk-Joniec