Jak pracujemy

nasza misja i nasze wartości

To fizyczne miejsce budowania społeczności opartej na współdziałaniu. To miejsce rozwoju dla dzieci i dorosłych, warsztatów i szkoleń wspierających rozwój osobisty i rozwój relacji oparty na Porozumieniu bez Przemocy. To miejsce, które jest siedzibą LeaNCe. Mieści się tu żłobek i przedszkole Krasnal, gabinety do pracy indywidualnej czy coachingu, oraz sala coworkingowo – szkoleniowa.

Wizja

Wychowanie do wolności rozumianej jako prawo do decydowania o sobie,
wzięcia odpowiedzialności za własne wybory i ponoszenia konsekwencji
swoich decyzji.

 

Nasza misja

 • Dążymy do stworzenia nowoczesnego przedszkola.
 • Przyjazna i wysoko wykwalifikowana kadra wykorzystująca w pracy najnowsze osiągnięcia psychologii, pedagogiki i innych nauk.
 • Tworzenie doskonałej bazy i wyposażenia.
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, po to by umiało dobrze funkcjonować we współczesnym świecie.
 • Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości.
 • Uczestnictwo w programach współpracy międzynarodowej.
 • Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Szacunek dla tradycji.

 

Nasze wartości

 • Więzi społeczności przedszkolnej.
 • Radość czerpana z pokonywania trudności.
 • Wysoki poziom zajęć dydaktycznych.
 • Respektowanie granic.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Wzajemny szacunek.

 

Budowanie więzi

 • Afirmacja
 • Bezwarunkowa akceptacja
 • Docenienie – pochwała
 • Dostępność
 • Współodczuwanie – empatia
 • Gotowość do rozliczenia – powierzanie odpowiedzialności i samokontroli
 • Zasady bez więzi prowadzą do buntu

Marshall Rosenberg pokazał jak mówić i słuchać, by słowa miały znaczenie, czyli ukazywały to, co jest przez nas widziane, słyszane i czego potrzebujemy.

Porozumienie bez przemocy nastawione jest na obserwację, nazywanie uczuć, niezaspokojonych potrzeb także poszukiwanie najlepszych strategii, która zaspokoi potrzebę – naszą lub drugiego człowieka, dziecka.

 

W naszym żłobku i przedszkolu budujemy kontakt oparty na szacunku i świętowaniu różnorodności.

 • Zrozumienie zaczynamy od uważnego słuchania,
 • Uczymy rozmawiać o tym, co trudne,
 • Mamy świadomość, że zachowanie dorosłego modeluje zachowanie dziecka,
 • Pozwalamy dziecku dokonywać wyborów,
 • Szukamy sposobów na zaspokojenie potrzeb dziecka, a jeśli nie potrafimy znaleźć w danym momencie właściwego sposobu, obejmujemy te niezaspokojone potrzeby empatią,
 • Rozbudzamy motywację wewnętrzną dzięki odwoływaniu się do radości płynącej z aktywności, odkrywania i współdziałania.

 

Ponadto uznajemy, że dzieci nie muszą się dzielić, doświadczamy i pozwalamy doświadczyć naturalnych konsekwencji działań, zatrzymujemy trudne zachowania, pomagamy powrócić dziecku do samoregulacji, zamiast nagradzania/chwalenia i karania używamy opisu, wyrażamy siebie, świętujemy sukcesy, opłakujemy niepowodzenia. Oddajemy dziecku decyzję czy chce pomocy, mamy zgodę na „NIE” – szukamy rozwiązań, które wezmą pod uwagę „NIE”.

Co sprawia, że jest to miejsce absolutnie wyjątkowe?

 • Przestrzeń
  Żłobek i przedszkole znajdują się w lokalu o bardzo wysokim standardzie
  obok sal pobytu dziennego dzieci mają do dyspozycji
  ogród zimowy – kontakt z zielenią przez cały rok
  salę doświadczania świata – fantastyczną przygodę i integrację zmysłów
  gabinet do pracy jednoosobowej – wsparcie dla rozwoju indywidualnego dziecka
  a dorośli
  wspólną przestrzeń co-workingową
  gabinet do pracy i spotkań
  kontakty, inspiracje, towarzystwo i nowe przyjaźnie
  mini barek Oriolis, gdzie można zjeść zdrową przekąskę
  sprzęty potrzebne do pracy biurowej
  możliwość założenia wirtualnego biura
 • Powietrze
  wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane, zapewnione jest czyste, filtrowane powietrze
 • Czas
  dzięki wygodnemu, przyjaznemu dla klienta systemowi rezerwacji miejsc możesz wybrać i zapłacić tylko za ten czas, który jest Ci potrzebny.
 • Wpływ
  możesz zostać członkiem społeczności LeaNCe i decydować o kształcie tego miejsca, bo wszyscy razem mamy znacznie większy potencjał niż każdy z nas z osobna

NVC – porozumienie bez przemocy

W codziennej pracy z dziećmi stosujemy unikalny sposób komunikowania się opracowany przez Marshalla Rosenberga. 

Poznaj naszą przestrzeń