Podstawowe założenia NVC

jak realizujemy podejście NVC w przedszkolu i żłobku?

Podstawowe założenia NVC w przedszkolu

 • Budujemy kontakt oparty na szacunku i świętowaniu różnorodności.
 • Wzajemne zrozumienie zaczynamy się od uważnego wysłuchania.
 • Uważamy, że każde zachowanie dziecka służy zaspokojeniu jego ważnej potrzeby. Staramy się zrozumieć tę potrzebę.
 • Akceptujemy wszystkie potrzeby i emocje, nie zgadzamy się na zachowania krzywdzące innych.
 • Wskazujemy sposoby, jak można zaspokoić swoje potrzeby szanując innych.
 • Uczymy rozmawiać o tym, co trudne.
 • Jesteśmy świadomi, że zachowanie dorosłych modeluje zachowanie dziecka.
 • Tworzymy zasady, które służą ochronie potrzeb dzieci i dorosłych.
 • Świadomie używamy języka wzajemnego szacunku.
 • Stwarzamy przestrzeń dla wyboru dziecka.
 • Szukamy sposobów, aby zaspokoić potrzeby dziecka, a jeśli nie potrafimy znaleźć w danym momencie właściwego sposobu – dajemy empatię niezaspokojonym potrzebom.
 • Rozbudzamy motywację wewnętrzną dzięki odwołaniu się do radości płynącej z aktywności, odkrywania i współdziałania.

Jak realizujemy podejście NVC w przedszkolu i żłobku?

 • zmieniamy nawykowy język ocen na język uczuć i potrzeb,
 • nazywamy emocje i potrzeby dzieci i dorosłych,
 • taktujemy emocje jako informacja, słuchamy ich i staramy się zrozumieć informację jaka nam przekazują,
 • dajemy i przyjmujemy empatie,
 • szanujemy potrzeby każdego szukając jak najlepszych strategii na ich zaspokojenie,
 • zawieramy kontrakty, które służą ochronie naszych potrzeb,
 • doświadczamy i pozwalamy doświadczać naturalnych konsekwencji działań,
 • uznajemy, że dzieci nie muszą się dzielić,
 • używamy siły w celach ochronnych,
 • zatrzymujemy trudne zachowania, pomagamy powrócić dziecku do samoregulacji,
 • zamiast nagradzania / chwalenia i karania używamy opisu, obserwacji, wyrażamy siebie, świętujemy sukcesy, opłakujemy niepowodzenia,
 • oddajemy dziecku decyzję czy chce pomocy,
 • stwarzamy przestrzeń na własne rozwiązania dzieci,
 • mamy zgodę na NIE – szukamy rozwiązań, która wezmą pod uwagę NIE,
 • stosujemy komunikat „nie zgadzam się”, „stop”,
 • wykorzystujemy wartość konfliktu,
 • wychodzimy poza etykietki, odkrywając niepowtarzalne piękno każdego dziecka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o NVC to polecam

 • Audycję o naszym przedszkolu w programie radiowym „Empatia na fali”.
 • Wydarzenia związane z NVC w Krakowie na Facebooku.
 • Krótką i treściwą informację na temat NVC.
 • Informacje na temat szkoleń i wydarzeń.
 • Bogatą ofertę szkoleń i warsztatów prowadzonych przez certyfikowanych trenerów.
 • Pracownię „Poskrzydła” działającą w Krakowie.
 • „Dojrzewalnię Róż” na każdą pogodę i wędrówkę.
 • Inspirujące artykuły i wywiady Joanny Berendt. Osoby zainspirowane tą metodą porozumienia, zapraszam do przesyłania do nas linków do waszych artykułów, wydarzeń, pomysłów.

Bajki oparte o NVC dla dzieci

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o NVC to polecam

 

Osoby zainspirowane tą metodą porozumienia, zapraszam do przesyłania do nas linków do waszych artykułów, wydarzeń, pomysłów.

Tutaj proponuję galerię zdjęć książek i materiałów NVC

Aby uniknąć problemów z roszczeniami praw do zdjęć poproszę wszystkie książki i materiały z których organizacja korzysta porobię im zdjęcia własnoręcznie w studio i zamieszczę w ten sposób zdjęcia w tej galerii. W ten sposób nie powinno być żadnych problemów z prawami autorskimi, ponieważ jeżeli w zdjęciu nie zostało nic zmienione i nie było robionego żadnego fotomontażu to zgodnie z prawem może być wykorzystane do celów redakcyjnych. Tak więc poproszę o materiały do zdjęć – Marcin